Prive Sauna Akwa > Last Minute Prive Sauna > Last Minutes Everberg >

PRIVE Sauna AKWA

Wellness voor lichaam en geest

De Drie Koningen


Pachthof De Drie Koningen, nadien Villa Deckers. Het was tegelijkertijd een veehoeve, een graanhoeve en een afspanning.  In de 18e eeuw en de eerste helft van de 19e eeuw was dit een wisselplaats of een ‘relais’ van de postkoets.

In 1813 transporteerde de Kortenbergse post een brief voor keizerin Maire-Louise, de tweede echtgenote van Napoleon I naar Hoei.  Vijf jaar later hield de keizerin-moeder van Rusland halt te Kortenberg, waarschijnlijk in “De Drie Koningen’. Momenteel plant het OCMW van Kortenberg er de bouw van sevice flats nadat de villa enkel jaren geleden instortte.


Bronnen


AERTS W. 1987: Emiel Van Averbeke 1876-1946. Stadshoofdbouwmeester, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent.

VANNOPPEN H. (1989): Kortenberg in de Belle Epoque, s.l.

VANNOPPEN H. 1995: Kortenberg. 1095-1995, (Averbode).