Prive Sauna Akwa > Last Minute Prive Sauna > Last Minutes Everberg >

PRIVE Sauna AKWA

Wellness voor lichaam en geest

Het Pachthof De Drie Koningen


Het pachthof De Drie Koningen wordt het eerst vermeld in 1477. Het was tot voor de afbraak een van de oudste gebouwen van Kortenberg.

In 1673 kocht Erasmus Gieles-Hujoel, heer van Borghgravenbroeck en Zedelgem  het pachthof van Lambrecht van der Merck. Clara-Johanna Gielis-Hujoel  huwde Jan-Frans Cuypers, heer van Rijmenam. Hun kinderen verkochten het pachthof  in 1762 aan de familie Hensmans. 

De familie Hensmans pachtte De Drie Koningen al sedert de zeventiende eeuw. In de achttiende eeuw werd het pachthof een relais of wisselplaats van de postkoets. Dit kon men gemakkelijk combineren met de afspanning en met de pachterij. 

In 1813 stond de Kortenbergse postmeester in voor het vervoer van de brieven van keizerin Marie-Louise, de tweede echtgenote van Napoleon Bonaparte, naar Hoei. In 1818 hield keizerin Sophia Dorothea van Rusland, de schoonmoeder van de later Nederlandse koning Willem II, halt aan deze relais. 

Bij Koninklijk Besluit van 25 februari 1861 werden 63 wisselplaatsen ontmanteld ondermeer deze van ‘de Drie Koningen’. 

Felix Hensmans was de laatste paardenpostmeester van Kortenberg. Hij was burgemeester van 1852 tot 1878. Leo Hensmans vormde de schuur van het pachthof om tot een erwtenkloverij, later de brouwerij Van Doren. In 1904 verbouwde de groothandelaar in textiel Deckers het geheel om tot een villa met toren. Er kwam ook een conciergerie. In de bediendewoning tussen de brouwerij Van Doren en de villa werd Louis Carette, ofwel Félicien Marceau (1913-2012) geboren. De tot Fransman genaturaliseerde schrijver was sinds 1975 lid van de Académie Française. Marceau schreef zijn herinneringen van Kortenberg op in het boek ‘Les Années Courtes’. 

Dokter Roger Carpentier bewoonde de villa De Drie Koningen van 1949 tot 1981. 

Zowel de villa als het geboortehuis van Marceau zijn afgebroken. Op deze plaats bouwde het OCMW (Het Welzijnshuis) van Kortenberg serviceflats, Dry Coningen.

Het conciërgehuis werd nog lange tijd bewoond door mevrouw Carpentier. Het torentje van dit nog bestaande maar vervallen (2018) huis is alles dat nog herinnert aan voor Kortenberg historische Pachthof De Drie Koningen.

Bronnen:

Vannoppen H. ; Kortenberg in de Belle Epoque (1989) 50-51.