PRIVE Sauna AKWA

Wellness voor lichaam en geest

Professionele business coaching


Personal Coaching is een vorm van begeleiding voor leidinggevenden, medewerkers en professionals, die gericht is op het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van professionele doelstellingen. Het rendement van Personal Coaching is veel groter dan om het even welke andere vorm van opleiding of training. Daarom is Personal Coaching uitermate geschikt voor situaties waar u op korte termijn het beste resultaat wilt bereiken.


Inzicht in kwaliteiten


Allen beschikken we over een unieke combinatie van kwaliteiten, maar niet iedereen is zich van hiervan bewust. We gebruiken vaak maar een klein gedeelte van onze vaardigheden, net omdat we ons er niet van bewust zijn dat we over deze vaardigheden beschikken.


Inzicht in blokkades


Blokkades zijn denkpatronen, gedragingen of gevoelens die ons in de weg staan om optimaal te functioneren. Hierdoor zitten we vastgeroest en hebben we het gevoel ter plaatse te trappelen
. Een personal coach helpt deze blokkades te ontdekken en ze weg te nemen.


Formuleren van doelstellingen


Vaak hebben we wel een algemeen doel waar we naar streven, maar in vele gevallen blijkt het niet eenvoudig te zijn de exacte, specifieke doelen aan te geven. De ervaring leert dat, hoe specifieker we zijn over de doelenstellingen die we willen bereiken, hoe waarschijnlijker het is dat we ze ook echt realiseren.


De personal coach is een klankbord


Zowel in 
een uitvoerende job als in een managementfunctie nemen we voortdurend beslissingen nadat we alle voor- en nadelen hebben afgewogen. Een personal coach kan als buitenstaander een onbevooroordeelde blik werpen op zo'n situatie en op zo helpen de juiste beslissingen te nemen of of de juiste richting in te slaan.


Wenst u meer informatie over onze coachingprogamma's? Neem dan even met ons contact. Wij bekijken de mogelijkheden, steeds aangepast aan de persoon.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info