Akwa  
Relax Suites Relax
 

Onze maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

Nos mesures contre le coronavirusIn tijden van corona gaan wij toch nog eens extra poetsen om het risico op verspreiding zo veel mogelijk te verminderen. Tot onze spijt kunnen wij alleen mensen aanvaarden die onder hetzelfde dak wonen.Welke veiligheidsmaatregelen gelden in onze logies? 

Op de site van Toerisme Vlaanderen kunt u het volgende, bij ons geldige, protocol lezen:

Vanaf 8 februari 2021 mogen vakantieparken, verblijfparken, camperterreinen en campings opnieuw open. Zij waren sinds 3 november 2020 gesloten. Vanaf dan zijn alle logiesvormen dus opnieuw open.

Er gelden wel nog de volgende maatregelen voor logies:

Restaurants en bars moeten gesloten blijven. Er mag wel eten worden geserveer
d op de kamers.
Alle gemeenschappelijke faciliteiten moeten gesloten blijven
Het maximum aantal personen per vakantiewoning, gastenkamer, hotelkamer of andere individuele verhuureenheid beperkt zich tot de gezinsleden en één nauw contact van het gezin. (bij Akwa alleen de gezinsleden)
Logiesuitbaters moeten daarnaast een aantal veiligheidsmaatregelen naleven die zijn opgenomen in het overeenkomstige veiligheidsprotocol. Er werd naast het basisprotocol voor de hele toeristische sector, een specifiek protocol opgesteld per logiesvorm.

Wij vragen van u als gast echter ook een inspanning.


Het dragen van een mondmasker wordt verplicht voor alle bezoekers in alle gangen, toiletten, gemeenschappelijk sanitair, alle types van gemeenschappelijke ontspanningsruimtes, eetruimtes, salons, onthaalruimtes, ...  Kortom op plaatsen waar je in contact kan komen met mensen die niet behoren tot je persoonlijke bubbel. In de kamer/slaapkamer/suite mag het weer uit, alsook aan tafel om te eten. Maar van zodra circuleert in de gemeenschappelijke ruimtes moet het masker dan weer aan. De logiesuitbaters of hun personeel dragen ook bij contact met gasten een (veilig) mondmasker.

Bijkomend vraagt Toerisme Vlaanderen, voor een vlottere contactopsporing bij een eventuele besmetting, dat logiesuitbaters, naast degene die geboekt heeft, ook alle andere bezoekers/gasten in een register noteren met naam en telefoonnummer. Deze gegevens zullen 14 dagen worden bijgehouden en mogen voor niets anders gebruikt worden dan een eventuele contactopsporing.


Bron: https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/het-coronavirus-kan-ik-nog-logeren-in-vlaanderen-vakantieland/#contact

Onderstaand document voor de contactopsporing moet u lezen en ondertekenen voor u zich kan gaan relaxen in één van onze suites:


En période de corona, nous effectuons un nettoyage supplémentaire pour réduire au maximum le risque de propagation. À notre grand regret, nous ne pouvons accepter que des personnes qui vivent sous le même toit.


Cependant, nous vous demandons également un effort.


Quelles sont les mesures de sécurité applicables chez Akwa ?

Sur le site web de Toerisme Vlaanderen, vous pouvez lire le protocole suivant qui s'applique à nous :
À partir du 8 février 2021, les parcs de vacances, les parcs de résidence, les parcs pour véhicules de loisirs et les terrains de camping pourront rouvrir. Ils étaient fermés depuis le 3 novembre 2020. À partir de ce moment, toutes les formes d'hébergement seront à nouveau ouvertes.
Toutefois, les mesures suivantes s'appliquent toujours au logement :

Les restaurants et les bars doivent rester fermés. La nourriture peut être servie dans les chambres.
Toutes les facilités communales doivent rester fermées
Le nombre maximum de personnes par maison de vacances, chambre d'hôte, chambre d'hôtel ou autre unité de location individuelle est limité aux membres de la famille et à un contact proche de la famille. (Dans le cas d'Akwa, uniquement les membres de la famille)
En outre, les exploitants d'établissements d'hébergement doivent respecter un certain nombre de mesures de sécurité qui sont énoncées dans le protocole de sécurité correspondant. Outre le protocole de base pour l'ensemble du secteur du tourisme, un protocole spécifique a été élaboré pour chaque type d'hébergement.

Cependant, nous vous demandons également de faire un effort.

Le port du masque buccal est obligatoire pour tous les visiteurs dans tous les couloirs, les toilettes, les installations sanitaires communes, les salles à manger, les salons, les zones de réception, etc.  En bref, dans des endroits où vous pouvez entrer en contact avec des personnes qui n'appartiennent pas à votre bulle personnelle. Dans la chambre/suite, il peut être enlevé. Mais dès que vous circulez dans les zones communes, le masque doit être remis. Les responsables de l'hébergement ou leur personnel doivent également porter un masque buccal lorsqu'ils entrent en contact avec les clients.

En outre, afin de faciliter la détection des contacts en cas d'infection, Toerisme Vlaanderen demande aux hébergeurs, outre la personne qui a réservé, de noter également tous les autres visiteurs/invités dans un registre, en indiquant leur nom et leur numéro de téléphone. Ces informations seront conservées pendant 14 jours et ne pourront être utilisées à d'autres fins que la recherche éventuelle de contacts.

Vous devez lire et signer le document suivant avant de pouvoir vous détendre dans l'une de nos suites : 

Bezoek       

Datum 
Naam 
Telefoonnummer 
 
Ondergetekende verklaart ermee akkoord te gaan een mondmasker te dragen bij aankomst en vertrek. Enkel in de door u gereserveerde suite kan dit afgezet worden.  

U moet uw handen  ontsmetten bij aankomst en vertrek. 

Na 22u mag er geen lawaai gemaakt worden (luide muziek, roepen enz.)

Er mag absuluut niet binnen gerookt worden, als we dit toch vaststellen, moet u de suite onmiddellijk verlaten.

U mag geen eigen drank of voeding nuttigen in de suite (€50 boete).

Hij/zij verklaart zich akkoord met onze algemene voorwaarden.
 
 
Handtekening 


Visite

Date
Nom
N° de téléphone


Le soussigné s'engage à porter un masque buccal à l'arrivée et au départ. Ce masque ne peut être enlevé que dans l'unité que vous avez réservée.  Vous devez  également désinfecter vos mains à l'arrivée et au départ. 


Après 22 heures, il est interdit de faire du bruit (musique forte, cris, etc.).


Il est interdit de fumer à l'intérieur, si nous le découvrons, vous devez quitter la suite immédiatement.


Vous ne pouvez pas consommer vos propres boissons ou aliments dans la suite (amende de 50 euros).


Vous devez vous conformer à toutes les mesures Corona applicables.Signature

Akwa

Spechtenstraat 18

3078 Everberg

0468.24.39.24


Het is echter belangrijk om zichzelf en uw naasten te beschermen. Dit kunt u het best door onderstaande preventieve maatregelen na te komen:


de zes gouden regels tegen corona


Alleen samen kunnen we deze pandemie overwinnen!
Home

 
 
E-mailen
Bellen
Instagram