Spechtenstraat 18, 3078 Everberg

30Akwa Beauty & Wellness

Onze maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

 

Nos mesures dans la lutte contre le coronavirus


Een privé sauna is altijd al een veilige plaats geweest. Echter in tijden van corona gaan wij toch nog extra poetsen om het risico zo veel mogelijk te verminderen.

Zo voorzien we dubbel zoveel tijd als voorheen om de units te kuisen. Alle oppervlakten worden ontsmet met ofwel alcohol 70° of chloor. De filters van onze installaties draaien 50% extra om de waterkwaliteit nog te verbeteren.

Tot nader order aanvaarden wij geen reservaties voor groepen. Kinderen uit uw gezin zijn uiteraard wel welkom.

Wij vragen van u echter ook een inspanning.

Onderstaand document moet u lezen en ondertekenen voor u zich kan gaan relaxen in één van onze units:

 


 

Bezoek       
Datum 
Naam 
Telefoonnummer 

Ondergetekende verklaart ermee akkoord te gaan een mondmasker te dragen bij aankomst en vertrek. Enkel in de door u gereserveerde suite kan dit afgezet worden.  

U moet uw handen  ontsmetten bij aankomst en vertrek. 

Na 22u mag er geen lawaai gemaakt worden (luide muziek, roepen enz.)

Er mag absoluut niet binnen gerookt worden, als we dit toch vaststellen, moet u de unit onmiddellijk verlaten.

U mag geen eigen drank of voeding nuttigen in de suite (€50 boete).

Hij/zij verklaart zich akkoord met onze algemene voorwaarden.


Handtekening 

 

 


Un sauna privé a toujours été un endroit sûr. Cependant, en période de corona, nous effectuons un nettoyage supplémentaire pour réduire le risque autant que possible.

Nous prenons deux fois plus de temps qu'avant pour nettoyer les unités. Toutes les surfaces sont désinfectées avec de l'alcool à 70° ou du chlore. Les filtres de nos installations fonctionnent 50% de plus pour améliorer encore plus la qualité de l'eau.

Jusqu'à nouvel ordre, nous n'acceptons pas les réservations pour les groupes. Les enfants de votre famille sont bien sûr les bienvenus.

Cependant, nous vous demandons également un effort.

Vous devez lire et signer le document suivant avant de pouvoir vous détendre dans l'une de nos unités :Visite
Date
Nom
N° de téléphone


Le soussigné s'engage à porter un masque buccal à l'arrivée et au départ. Ce masque ne peut être enlevé que dans l'unité que vous avez réservée.  Vous devez  également désinfecter vos mains à l'arrivée et au départ. 

Après 22 heures, il est interdit de faire du bruit (musique forte, cris, etc.).

Il est interdit de fumer à l'intérieur, si nous le découvrons, vous devez quitter la suite immédiatement.

Vous ne pouvez pas consommer vos propres boissons ou aliments dans la suite (amende de 50 euros).

Vous devez vous conformer à toutes les mesures Corona applicables.


Il/elle déclare être d'accord avec nos conditions générales.

Signature
Het is echter belangrijk om zichzelf en uw naasten te beschermen. Dit kunt u het best door onderstaande preventieve maatregelen na te komen:


de zes gouden regels tegen coronaAlleen samen kunnen we het virus overwinnen!
Home

E-mailen
Bellen
Info
Instagram