AKWA Beauty & Wellness

Wellness voor lichaam en geest

Leuven


Leuven is de Vlaamse studentenstad bij uitstek, waar ongeveer de helft van de bevolking op de universiteitsbanken zit. Bij de opening van het nieuwe academiejaar defileren de universiteitsprofessoren in vol ornaat door de stad. De pleinen van het stadscentrum worden ingenomen door talrijke cafés. Leuven is terecht de historische hoofdstad van Brabant zijn gotische stadhuis, zijn ultramoderne stationsbuurt, en zijn Stella Artois, het bier dat wereldwijd gedronken wordt. Buiten het autovrije stadscentrum beschikt Leuven ook over een paar geheime juweeltjes zoals de Kruidtuin of het begijnhof, waar de Dijle vloeit.


Stadhuis

Het Stadhuis van Leuven

Dit laatgotische bouwwerk werd in het midden van de 15de eeuw, tijdens het bewind van Filips de Goede, hertog van Bourgondië, gebouwd door Sulpitius van Vorst, Jan II Keldermans en Matthijs de Layens. Het stadhuis dat men vanwege de verticale lijnen het best op een afstand bekijkt, lijkt op een sierlijk bewerkt reliekschrijn met 300 nissen, waar in de 19de eeuw opnieuw beelden in zijn aangebracht. De kraagstenen van de nissen zijn versierd met kleine, naïeve en schilderachtige taferelen uit de Bijbel. Binnen zijn in de grote hal enkele werken van Constantin Meunier te zien. Van de drie salons zijn de laatste twee rijkversierd. In de Lodewijk XIV-zaal kan men de Verrijzenis van Christus van Otto van Veen bewonderen. Op de eerste verdieping zijn in de grote en de kleine gotische zaal op de sluitstenen van de eiken plafonds afbeeldingen te zien uit het Oude en het Nieuwe Testament. Ook op de gebeeldhouwde kraagstenen van de balken in de grote zaal staan Bijbelse taferelen (16de eeuw).


Sint-Pieterskerk

Sint-Pieterskerk van Leuven

Deze kerk werd in de 15de en 16de eeuw in Brabants-gotische stijl gebouwd waar vroeger een romaanse kerk stond. Als de gedurfde plannen van Joost Matsys waren uitgevoerd, zou de kerk in de 16de eeuw drie hoge torens hebben gehad, maar omdat de bodem dreigde te verzakken, bleef de kerk onvoltooid. De Sint-Pieterskerk is de thuisbasis van verschillende Vlaamse topwerken die 600 jaar geleden speciaal voor de kerk gemaakt werden.

Het interieur is opvallend mooi door de zuivere stijl van het gotische schip, met enorme pilaren die zonder onderbreking tot het gewelf reiken en een triforium met erboven vele hoge lansvormige vensters. De preekstoel uit de 18de eeuw is in een weelderige barokstijl uitgevoerd: aan de voet van een rots ziet men de H. Norbertus die door de bliksem wordt getroffen. Voor het koor is, boven het doksaal met drie sierlijke bogen (eind 15de eeuw), een groot houten Christusbeeld aangebracht. Vooraan in het schip staat een Sedes Sapientiae (1442), de beschermheilige van de Leuvense universiteit.

De schatkamer omvat prachtige schilderijen en beeldhouwwerken. Het opmerkelijke, uit hout gesneden Christushoofd dateert uit de Romaanse periode. Een verkleinde kopie van de Kruisafneming, een drieluik van Van der Weyden, waarvan het origineel in het Museo del Prado in Madrid hangt, is van 1443. 

Het Laatste Avondmaal van Dieric Bouts

Het Laatste Avondmaal (1464-1467) van Dirk Bouts (ca. 1410-1475) is een meesterwerk vol licht, waar een grote rust van uitgaat. Het is bijzonder eenvoudig van compositie. De dieptewerking en de verfijnde uitbeelding gaan gepaard met grote verscheidenheid van kleur. De schilder, die zelf rechts met een rode muts staat afgebeeld, heeft de nadruk niet gelegd op het verraad van Judas, maar op het mysterie van de eucharistie. Op de luiken van het altaarstuk zijn in warme tinten vier Bijbelse taferelen geschilderd, die dit sacrament aankondigen. 

De Marteling van de Heilige Erasmus van Dieric Bouts

Het drieluik De Marteling van de Heilige Erasmus, eveneens van Bouts, laat zien hoe beulen met een haspel de ingewanden opwinden van de heilige, die onbewogen zijn lot ondergaat. 

In het koor staat een schitterend tabernakel, een werkstuk van Matthijs de Layens (1450), vervaardigd uit steen van Avesnes. Het beeldhouwwerk (15de eeuw) op het koorgestoelte heeft een satirisch karakter. 


M Museum

Het M Museum Leuven


Het M Museum Leuven is gebouwd rond de voormalige binnenplaats van het hotel Vander Kelen. De moderne vleugels van het gebouw werden ontworpen door de architect Stéphane Beel, en laten het hedendaagse minimalisme contrasteren met de rijkelijke versiering van een 19de-eeuws herenhuis. Het gebouw is perfect in het stadsbeeld geïntegreerd en biedt op zijn bovenste verdiepingen een prachtig uitzicht over de stad. De museumcollectie is zeer uitgebreid en divers en omvat artefacten en kunstwerken van de prehistorie tot de 20ste eeuw, die het boeiende verleden van de stad en de regio in beeld brengen. Centraal staat de rijke verzameling
laatgotische Brabantse beeldhouw- en schilderkunst met werken van de Meester van Flémalle en Albrecht Bouts en de 19de-eeuwse kunstcollecties.


Groot Begijnhof

Groot Begijnhof Leuven

Dit begijnhof werd gesticht omstreeks 1230 en bestond aanvankelijk slechts uit de wijk vlak bij de kerk. In de 17de eeuw werd het uitgebreid tot ongeveer 7 ha. Het staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco en is het
grootste begijnhof van België. In 1962 werd het gekocht door de universiteit, die het zorgvuldig liet restaureren met respect voor de oorspronkelijke architectuur. Sindsdien wonen studenten en docenten in de huisjes. Het laatste
begijntje overleed in 1988. De bakstenen huisjes hebben kleine deuren met erboven een gewelfboog en soms, zoals in het Spaanse kwartier, kleine nissen met beeldjes. Een aantal woningen heeft een tuin. De rijkste begijntjes had-
den een eigen huisje - het Sint-Pauwelhuis (1634) aan de Middenstraat 65 is hiervan een voorbeeld. De anderen deelden een conventshuis. De gotische kerk heeft noch toren, noch dwarsschip of kooromgang. Door een mooi venster met twee spitsbogen valt het licht binnen in de koorsluiting.


Kruidtuin

Kruidtuin Leuven

De 'Hortus Botanicus Lovaniensis' is de oudste plantentuin van de Nederlanden (1738). De naam Kruidtuin verwijst naar de link die de tuin oorspronkelijk had met de geneeskunde. In 1976 werden de oranjerie en de hele Kruidtuin (als landschap) op de monumentenlijst gezet.

Bronnen en websites

https://www.diericbouts.be/

http://vlaamseprimitieven.vlaamsekunstcollectie.be/nl/collectie/triptiek-met-de-marteling-van-de-heilige-erasmus

https://www.visitleuven.be/nl

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42150

http://balat.kikirpa.be/object/65352

Maesschalck A., Viaene J., Mensen en bouwkunst in Boergondisch Brabant. Het stadhuis van Leuven. In: Arca Lovaniensis. Jaarboek 1977, Leuven, 7-255. 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram