AKWA Beauty & Wellness

Wellness voor lichaam en geest

De Sint-Pietrskerk van Kwerps


De Sint-Pieterskerk is een gotische en neogotische kerk. Ze ligt aan het dorpsplein van Kwerps.

De kerk dateert uit verschillende periodes. De oostertoren is in oorsprong twaalfde of dertiende-eeuws, maar vernield in 1572. In 1586 is de toren in zijn huidige vorm heropgebouwd. Het vijfzijdige koor met steunberen in Brabantse gotiek is zeventiende-eeuws. De uitbreiding en verbouwing van het neogotische middenschip met zijbeuken van 1897 gebeurde naar een ontwerp van de Brusselse architect Florent Van Roelen. De sgariffiti zijn van Gabriel Van Dievoet (1875-1934).Het orgel werd in 1791 door pastoor Delvaux gekocht van de kerk van Diegem. De doopvont in arduin is van 1590. Achter het koor ligt de grafzerk van de Brusselse ingenieur-architect Claude Fisco (1736-1825). 


Bronnen:

Charles Oudiette, Le Département de la Dyle, ou Première partie du dictionnaire géographique et topographique, des neuf départemens de la Belgique (Brussel 1798) 53.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram