PRIVE Sauna AKWA

Wellness voor lichaam en geest

De Molen van Kortenberg


De laatste molen van Kortenberg was een houten korenwindmolen op het Hoogveld.

Kadaster. Primitieve plannen.Verzamelplan. [1830-1834] D 20312Molen van Kortenbeek Kadaster 1830-1834

Een staakmolen werd in 1851 opgericht door Henri Claes, landbouwer te Sterrebeek op de plaats waar voordien al een molen stond. De oudere molen staat aangeduid op het het kadasterplan van 1830-1834. De molen van Claes was een standaardmolen met twee steenkoppels op niet-ombouwde teerlingen. Tot op het laatst bestonden de wieken uit houten borst- of pestelroeden. De molen was wel op een hoogte, maar niet op een molenwal gelegen. Deze molen is vermeld op de topografische kaart van Vandermaelen 1846-1854 en op de kadasterkaart van Popp 1842-1879.

Molen Kortenberg kaart VandermalenDe molen van Kortenberg op de kaart van Vandermaelen


Molen Kortenberg kaart PoppDe molen op de kaart van Popp


De molen was gelegen aan de zuidzijde van de Leuvensesteenweg zolas hieronder te zien is op een stafkaart uit 1895.

Molen van Kortenberg Vandoren op militaire stafkaart 1895De molen op een militaire stafkaart van 1895

De verkaveling met de straatnaam Grote Hoeve kwam op de plaats van de windmolen. De molen stond links achteraan in deze straat (nummer 9?). De Grote Hoeve geeft uit op de Windmolenstraat. Deze straatnaam verwijst ook naar de Molen van Kortenberg.

Postkaart Leuvensesteenweg Kortenberg met zicht op molen van KortenbergIngekleurde postkaart. De Leuvensesteenweg voor 1900 met links (zuid) de molen van Kortenberg

Bij akte verleden voor notaris Wijdemans op 29 juli1862, werd de molen vekocht aan Justin Van Doren (1834 -1877). Justin huwde met Joanna Maria Vandoorne (1829-1926), de dochter van Henri Van Doorne, herbergier van de afspanning "In den Mechelschen Toren". Deze afspanning was gelegen vlak bij de molen. Later werd als het molenaarshuis beschouwd. In de voorgevel van deze woning was ring aanwezig waar men paard of koe kon aan vastmaken, wanneer men iets ging drinken. Molen Kortenberg molen vandoren hoogveldMolen van Kortenberg

Na het overlijden van Justin Vandoren, erfden zijn weduwe en 7 kinderen de molen. Bij de akte verleden bij notaris Beckers op 25 januari 1886 kwam de molen toe aan Joannes-Josephus (Jef) Vandoren (1859-1917).

Molen van Kortenberg

De molen werd in 1913 door Jules Vandoren gesloopt. Hij was dan al niet meer in gebruik. Jules liet een nieuwe cilindermolen bouwen in de Snuifstraat (nu de Marie Christinastraat). 

Molenaarshuis molen van Kortenberg Leuvensesteenweg 74 Kortenberg 4 juli 2018De molenaarswoning in 2018

Het molenaarshuis staat nog steeds aan de Leuvensesteenweg nummer 74. 
Bronnen:


Vannoppen Henri e.a., "Kortenberg", , Kortenberg, Cultuur-Historische Vereniging van Eprs-Kwerps, 1988.

Vannoppen Henri, "Kortenberg 1095- 1995", Averbode, Antwerpen, 1995.

Vannoppen Henri, "Archiefbeelden Kortenberg", 2003.

Vannoppen Henri, "Honderd Kortenbergse gebouwen", 1991.

M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961. 

Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. 

Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L), Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993.

Vandermaelen Philippe, Cartes topographiques de la Belgique, 1846-1854.

Popp Philippe-Christian, Atlas cadastrale parcellaire de la Belgique, 1842-1879.


Websites:


Molenecho’s