AKWA Beauty & Wellness

Wellness voor lichaam en geest

Villa Notariaat De Creeft


De Duitse handelaar Lurmann bouwde deze villa in 1906 als opbrengsteigendom op de grond naast de villa die hij al bewoonde (Villa Lurmann). Voor de plannen deed hij terug beroep op Emiel Van Averbeke. 

Lurmann verhuurde in 1909 deze villa aan Professor Théodore Swarts (1839-1911). Voor zijn emeritaat was hij gewoon hoogleraar scheikunde aan Rijksuniversiteit Gent. Swarts was de schoonvader van Leo Baekelant, de uitvinder van bakeliet. 

Notaris Jonkheer Eugène de Creeft (1852-1915) vestigde hier zijn notariaat in 1913 en bleef hier notaris tot 1914. Ook hij huurde de villa. Zijn zoon, notaris en schepen Alfred de Creeft (1888-1954), had hier zijn notariaat van 1914 tot 1925. 

Tussen de twee wereldoorlogen was de villa bewoond door schoenfabrikant Smeesters. Notaris Clement de Creeft (1929-2001) kocht de villa na de dood van zijn vader. Hij vestigde er zijn notariaat vanaf 1957.

Deze tweede villa van Van Averbeke voor Lurmann toont, alhoewel slechts enkele jaren later dan het ontwerp van de naastgelegen villa, een versobering en verstrakking van de ornamentiek. Hoewel er toch nog een duidelijke verwantschap is in de hoge schoorstenen, de steile spitse zadeldaken en vakwerkimitatie in de geveltop. 

De voorgevel is midden jaren zeventig zeer ingrijpend verbouwd. Oorspronkelijk was deze afgewerkt met een cementbepleistering met schijnvoegen die grote bouwblokken suggereerden. Karakteristiek waren eveneens de rondbogen van de vensters en het ingangsportaal. Enkel het algemeen silhouet met de steile leien daken, bescheiden dakkapellen, de hoge, geprofileerde bakstenen schoorsteen in de westgevel en de uitspringende ingangspartij onder zadeldakje bleef bewaard. Van Averbeke ontwierp ook het mooie, ijzeren toegangshekken met typerende parallel lijnen en cirkelmotief. Nu blijven echter enkel nog de hardstenen pijlers over. 

De villa aan de Leuvensesteenweg nummer 332 is opgenomen in een wettelijk beschermd dorpsgezicht op 14 maart 2000.Bibliografie:

H. VANNOPPEN. Kortenberg in de Belle Epoque. 1989, p. 36-37

E.WILLEMS. Het notariaat –in H.VANNOPPEN. Kortenberg 1095-1995. Borgerhout,1995,p. 197-202.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram