PRIVE Sauna AKWA

Wellness voor lichaam en geest

Afspanning In Voscapel, het Pachthof Vanbeneden of 

de Villa Vranckx


In Voscapel of Villa Vanbeneden of VranckxDe villa in 2018

Gelaude Ermens en zijn echtgenote Joanna Van Hamme bouwden in 1719 de afspanning In Voscapel.

Gelaude (Claudius) Ermens was meier van Kortenberg van 1728 tot 1732. Zijn zoon Peter (Petrus) Ermens was eveneens meier van Kortenberg van 1734 tot 1777. Zijn broer Lambertus Ermens was de volgende eigenaar van  de afspanning In Voscapel. Hij werd vervolgens opgevolgd door zijn zoon Judocus. 

Het kadaster gaf in 1830 de afspanning aan als een mooie herberg. Het was de meest belaste woning van Kortenberg en het enige huis dat tot de 1ste klasse behoorde. 

Catharina Ermens, de dochter van Judocus, huwde Joannes-Jacobus Vanbeneden. Hij was burgemeester van Kortenberg van 1879 tot 1884. 

Met hem verdween het pachthof Vanbeneden. Op de hoek met de St.-Catahrinastraat werd de oude afspanning verbouwd tot het buitenverblijf van notaris Edgard Vanbeneden. Vanbeneden had zijn notariaat te Schaarbeek. 

Het tweede gedeelte werd de woning en de varkenskwekerij van zijn broer Firmin Vanbeneden.


De villa Vranckx vroeger en nu


Zicht uit het begin van de 20ste eeuw op de Leuvensesteenweg met de In Voskapel


Zicht uit juni 2017 op de Leuvensesteenweg met de In Voskapel


In Voscapel en Drie Koningen op de Leuvensesteenweg jaren zestig 20ste eeuw


Zicht juli 2018 op de Leuvensesteenweg met de In Voskapel. De Drie koningen is afgebroken en nu serviceflats Dry Coninghe


Bronnen

Maes F., "Kortenberg, zijn abdij, zijn oude woningen" in: Eigen Schoon en De Brabander (1955) 199-220, 293-303, 359-372.

Vannoppen H., Kortenberg in de Belle Epoque (z.p. 1989) 51.