AKWA Beauty & Wellness

Wellness voor lichaam en geest

Afspanning In Voscapel, het Pachthof Vanbeneden of 

de Villa Vranckx


Gelaude Ermens en zijn echtgenote Joanna Van Hamme bouwden in 1719 de afspanning In Voscapel.

Gelaude (Claudius) Ermens was meier van Kortenberg van 1728 tot 1732. Zijn zoon Peter (Petrus) Ermens was eveneens meier van Kortenberg van 1734 tot 1777. Zijn broer Lambertus Ermens was de volgende eigenaar van  de afspanning In Voscapel. Hij werd vervolgens opgevolgd door zijn zoon Judocus. 

Het kadaster gaf in 1830 de afspanning aan als een mooie herberg. Het was de meest belaste woning van Kortenberg en het enige huis dat tot de 1ste klasse behoorde. 

Catharina Ermens, de dochter van Judocus, huwde Joannes-Jacobus Vanbeneden. Hij was burgemeester van Kortenberg van 1879 tot 1884. 

Met hem verdween het pachthof Vanbeneden. Op de hoek met de St.-Catahrinastraat werd de oude afspanning verbouwd tot het buitenverblijf van notaris Edgard Vanbeneden. Vanbeneden had zijn notariaat te Schaarbeek. 

Het tweede gedeelte werd de woning en de varkenskwekerij van zijn broer Firmin Vanbeneden.


De villa Vranckx vroeger en nu


Bronnen

Maes F., "Kortenberg, zijn abdij, zijn oude woningen" in: Eigen Schoon en De Brabander (1955) 199-220, 293-303, 359-372.

Vannoppen H., Kortenberg in de Belle Epoque (z.p. 1989) 51.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram