AKWA Beauty & Wellness

Wellness voor lichaam en geest

Meerbeek


De Romeinse heirbaan was, voor de aanleg van de Leuvensesteenweg, de Oude Baan, die Brussel met Leuven verbond en door Everberg en Meerbeek liep. 

Bij de aanleg van een waterreservoir op de Tomme, werden sporen aangetroffen van een Romeinse nederzetting. De eerste vermelding van het dorp (als Merbecka) dateert uit een document uit 1117 toen de bisschop van Kamerijk de altaren van Meerbeek en Beisem aan de priorij van Bornem schonk.

De naam Meerbeek kan opgesplitst worden in twee delen, in 'Meer' en 'beek'. De herkomst van het naamsdeel 'Meer' wordt ofwel verklaart als vijver of waterplas, een verwijzing naar het broek 'de Rotte Gaten', ofwel als grens. Het deel 'beek' zou kunnen verwijzen naar de huidige Molenbeek. 

In Meerbeek lag het waterkasteel de Burcht tussen Zoo, Dorpsstraat en Vrouwley. Deze waterburcht werd in de zeventiende eeuw bewoond door de familie de Fraula, vandaar de naam Vrouwley. De laatste overblijfselen van dit waterkasteel, dat ondertussen een pachthof was geworden, verdwenen rond 1880. 

In het verlengde van het kasteel werd de parochiekerk van Meerbeek gebouwd op de grens van broek- en akkergebied. De kerk werd toegewijd aan Sint-Antonius Abt, de patroon tegen veeziektes. De Tomme werd tijdens een epidemie in de zeventiende eeuw helemaal verlaten. 

De tienden van Meerbeek kwamen bijna allemaal in handen van de abdij van Affligem.

Meerbeek liet in de late middeleeuwen zijn graan malen in de watermolens van Bertem. De eerste windmolen van Brabant stond in Meerbeek, maar werd in 1254 vernield. 

In 1687 werd Jan-Baptist Christijn de eerste baron van Meerbeek. Zijn afstammelingen behielden de titel tot het einde van het ancien régime. 

Medio negentiende eeuw was in de Oude Kam de jeneverstokerij Vrebos gevestigd. Rond 1900 ontstonden de brouwerij van Roey en de maalderij De Coster. De bevolking groeide van 502 inwoners in 1801, over 890 inwoners in 1910, naar 1568 in 1976, voor de fusie, tot 2188 in 2006.


Bezienswaardigheden van Meerbeek


- De Sint-Antoniuskerk heeft een romaanse toren die teruggaat tot de tweede helft van de dertiende eeuw. De kerk was vroeger mogelijk een hofkapel van het kasteel van Meerbeek.

- De pastorie dateert uit 1741 en werd gebouwd in opdracht van de abdij van Affligem.

- Het oude gemeentehuis werd opgetrokken in eclecticische stijl. Het dateert van omstreeks 1863. Het is een ontwerp van architect Van Arenbergh.

- Het pachthof van de Zeven Slapers werd omstreeks 1437 gesticht door Jan Keynoghe. Hij schonk het in 1460 bij testament aan de Fundatie der Zeven Slapers. 


Bronnen:

Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven.

WAUTERS A., Histoire des environs de Bruxelles. deel 8A (1855. Heruitgave 1973,) 419 en. 430-434.

MAES F., Meerbeek en zijn verleden - Eigen Schoon en De Brabander, 1960.

VANNOPPEN H., De geschiedenis van Meerbeek, de baronie tussen de Tomme en de Burcht. (1979) 47 en. 74-46.

VANNOPPEN H., De Sint-Antoniuskerk te Meerbeek , in De Autotoerist, (1980) 426-427.

NEYS R. De Sint-Antoniuskerk van Meerbeek - Tussen Brussel en Leuven, nr. 3, juli 1987.

JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Brabant. Kantons Leuven I en II. (Brussel, 1980) 113-114.

VANNOPPEN H., Honderd Kortenbergse gebouwen. Op stap door tien eeuwen verleden. (Winksele, 1999) 129-130. 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram