PRIVE Sauna AKWA

Wellness voor lichaam en geest

De Pastorie van Meerbeek


De pastorie van Meerbeek ligt in de Sint-Antoniusstraat  21, waar deze straat een hoek vormt. 

In nabije omgeving stond ooit het Onze-Lieve-Vrouwehuys, een woning voor de kapelaan. Deze woning behoorde eerst toe aan Aert van Heyste. Ze werd door de Meerbeekse pastoor Aert Van Loon aan het einde de veertiende eeuw geschonken aan de kapelanij. Het huis bleef verbonden met de pastoorsfunctie. In 1471 kwamen de kerkmeesters overeen met pastoor Joannes Sweerts van Meerbeek, dat de pastoor van Meerbeek en zijn opvolgers dit huis als pastorie mochten gebruiken. 

Franciscus Sonnius (Frans van de Velde) de eerste bisschop van Antwerpen, woonde hier in de 16de eeuw. 

In 1694 brandde de pastorie bij de inval van de Franse soldaten af. In 1741 bouwde de abdij van Affligem de nieuwe pastorie van Meerbeek. Ze was als tiendenheffer hiertoe verplicht.

Het nieuwe huis werd in 1694 door Franse soldaten in brand gestoken. De pastoor zocht een onderkomen in de afspanning Koning van Spanje, in Erps-Kwerps. In de achttiende eeuw werd een weelderig huis  met twee verdiepingen gebouwd. De bouwheer was Thomas d'Hénin-Liétard d'Alsace (1679-1759), aartsbisschop van Mechelen en tevens abt van Affligem. De abt van Affligem was tiendheffer en aldus verplicht in te staan voor de bouw van de nieuwe pastorie. De luxueuze pastorie diende ook als verblijfplaats voor de abt  op zijn doortocht in Meerbeek. 

De deuromlijsting in arduin is in Lodewijk XVI-stijl. De monumentale eiken trap heeft een trapleuning versierd met het wapenschild van kardinaal Thomas d'Hénin-Liétard d'Alsace.

Pastoor Karel Nerinckx, de missionaris van Kentucky, woonde vanaf 1793 in de pastorie. In 1797 moest hij Meerbeek ontvluchten. 

Het twee verdiepingen hoog dubbelhuis is opgetrokken uit bak- en zandsteen. De voorgevel op afgeschuinde sokkel met zandstenen bekleding wordt verlevendigd met speklagen. De pastorie heeft een rijk versierde rondboogdeur in de zijgevel. 

De grote ontvangstzaal is versierd met muurschilderingen van rond 1900. In de tuin van de pastorie vinden we enkele oude taxussen, een notenboom en een es.


Bronnen:

Maes F. Meerbeek en zijn verleden, in Eigen Schoon en De Brabander (1960).

Vannoppen H. De geschiedenis van Meerbeek, de baronie tussen de Tomme en de Burcht. (1979) 47. 

Vannoppen H. Twee beroemde Meerbekenaren: Sonnius en Nerinckx , in De Autotoerist (1980) 427-428.

Vannoppen H. Honderd Kortenbergse gebouwen. Op stap door tien eeuwen  verleden. (Winksele 1999) 131-132.