Spechtenstraat 18, 3078 Everberg

 

Wat is floating?


Flotatietank of zintuiglijke isolatietank

Een sensorische isolatietank (sensorische deprivatietank, flotatietank) is een gesloten cocon waarin men ligt en drijft in een magnesiumsulfaatoplossing (Epsomzout) op lichaamstemperatuur. In principe worden de zintuigen niet meer door externe factoren geprikkeld. Er is geen licht (zicht) of geluid (gehoor), de gewaarwording van de zwaartekracht verdwijnt, en tast en reuk worden gedempt.
De term "flotatietank" wordt tegenwoordig meer gebruikt.

Floating Bruxelles

Oorspronkelijk was er alleen water. ‘Floaters’ moesten ingewikkelde maskers dragen om te kunnen ademen. Deze fysieke omstandigheden, alsmede de angst om te zinken, maakten de ervaring moeilijk. Een geluidloze omgeving was quasi onmogelijk door het lawaai van de luchtkleppen en de luchtbellen die in het masker vrijkwamen. Het masker was zwart om visuele prikkels te voorkomen, zodat de gebruiker hulp nodig had om de kamer in en uit te gaan. Ook het neopreenpak was uiterst oncomfortabel en het belemmerde bovendien een goede bloeddoorstroming.
In de huidige kamers of tanks wordt een Epsom zoutoplossing gebruikt die de gebruiker als het ware laat zweven. Oordopjes dempen storende geluiden en zorgen ervoor dat er weinig zout water in het hoorkanaal komt.

Akwa Floating Therapie

De tastzin verdwijnt vrijwel geheel als er geen kleding wordt gedragen en omdat de watertemperatuur op ongeveer 36°C en de luchttemperatuur op 25°C wordt gehouden. Geen uitwendige geuren prikkelen de reukzin, vooral als het water zonder chloor is behandeld.

Chloor-, broom- en peroxidebehandelingen voor ontsmetting zijn gebruikelijk en veilig. Er bestaat enige twijfel over de veiligheid van ozonbehandeling vanwege het kleine en afgesloten volume.


Flotatietherapie

Floating tank

Sinds de eerste tanks werden gecreëerd, zijn honderden studies uitgevoerd, voornamelijk op het gebied van orthopedie, dermatologie, sportgeneeskunde en stressbeheersing.

Floatatietherapie houdt in dat men drijft in een zintuiglijke isolatiekamer gevuld met een Epsom zoutoplossing bij een temperatuur van ongeveer 36°C. Het is de temperatuur van het water die het mogelijk maakt de lichaamswarmte vast te houden zonder dat spierinspanning nodig is. Door de positie in de tank kunnen de spieren zich volledig ontspannen, omdat het lichaam door het water worden gedragen. In tegenstelling tot het liggen op een bed, waar de druk op het lichaam een goede circulatie van het bloed kan verhinderen en waar men zich moet aanpassen (nachtelijke bewegingen), maakt floaten een diepe ontspanning mogelijk, omdat het lichaam zich in een toestand bevindt die vergelijkbaar is met gewichtloosheid. In de floatatietank kan men lang verblijven zonder de lichaamshouding te hoeven aanpassen.

Floaten

Tijdens deze zwevende toestand komen natuurlijke endorfines vrij, wat resulteert in een vermindering van pijn, angst en depressie. De circulatie van het lymfestelsel wordt versneld, evenals de afvoer van melkzuur in de spieren.

Het gebruik is eenvoudig en vereist geen therapeut. Het is echter van essentieel belang dat de gebruikers zich bewust zijn van de effecten van floaten.
Floatatietherapie kan worden gecombineerd met andere therapieën waarvoor wel een therapeut nodig is, zoals massage, coaching, of een vorm van ontspanningstherapie.

Een floatatietherapie-sessie duurt meestal een uur. Het is gebruikelijk dat kleine wondjes op het lichaam (scheerwondjes, puistjes) een licht prikkend gevoel geven, maar dit verdwijnt na enkele minuten en kan worden vermeden door vooraf een beschermende crème aan te brengen. Kleine tintelingen in het lichaam, vergelijkbaar met die bij het begin van de zitmeditatie, kunnen ook optreden. De laatste 20 minuten is vaak de tijd van overgang van het bèta- of alfaritme naar het theta-ritme van hersenactiviteit, de toestand die optreedt vlak voor het in slaap vallen en bij het ontwaken. Hoe meer de gebruiker vertrouwd is met floaten, hoe langer de theta-fase duurt.

Floatingcenter

De Amerikaanse neurofysioloog Dr. John Cunningham Lilly (1915-2001), een onderzoeker aan het National Institute of Mental Health, ontwikkelde in 1954 de eerste afgesloten drijfcabine, een donkere geluiddichte tank met warm zout (magnesiumsulfaat) water waarin de proefpersonen lange tijd in zintuiglijke afzondering konden drijven. Doel van zijn onderzoek was vast te stellen wat er precies in de geest en het lichaam van de proefpersonen gebeurde, als deze een tijdlang in een prikkelarme omgeving verbleven. Hij vermoedde namelijk, dat het voor kortere of langere tijd afsluiten voor zintuiglijke prikkels, een weldadige uitwerking op zowel lichaam als geest zou hebben.

Tijdens de vele experimenten ontdekte Dr. Lilly dat de geestelijke toestand waarin ‘floaters’ geraakten vergelijkbaar was met de ervaringen van personen die al jarenlang regelmatig mediteerden. Na deze ontdekking werd de link met bewustzijns- verruimende technieken gelegd. Zelfs personen, die geen enkele ervaring met meditatie hadden, bleken zichzelf in een diep niveau van ontspanning, vergelijkbaar met meditatie te brengen.

Begin jaren tachtig rees de behoefte aan een wetenschappelijk platform voor het uitwisselen van kennis en interdisciplinair onderzoek. Dit resulteerde in de oprichting van de International REST Investigators Society. REST staat voor Restricted Environmental Stimulation Therapy (beperkte omgevingsstimulatietherapie).
Het doel van deze organisatie is het zorgen voor een communicatienetwerk van REST-onderzoekers en het organiseren van conferenties over het onderwerp.


Floaten en onze hersengolven

Floating Kortenberg

Een EEG legt hersengolven vast in patronen die in vier typen wordt geclassificeerd.
- Betagolven die een frequentie hebben van ca. 10 to 13 Hertz, dat wil zeggen 10 tot 13 cycli per seconde, worden met het waakritme in verband gebracht. In deze toestand zijn onze hersenen op de buitenwereld gericht en houden wij ons bezig met concrete problemen.

- Alfagolven hebben een frequentie van 8 tot 13 Hertz. De golf- bewegingen verlopen langzamer dan bij de Betafrequentie het geval is. In deze toestand is het brein weliswaar alert, maar niet op de buitenwereld gericht. De meeste mensen produceren alfagolven als ze zich met gesloten ogen ontspannen. Daarom wordt alfa geassocieerd met ontspanning en rust.

Privé Sauna Akwa Floating

- Thetagolven treden op als de ontspanning zich nog verder verdiept. Ze hebben een frequentie van 4 tot 8 Hertz. De meeste mensen produceren tenminste tweemaal per dag thetagolven: wanneer ze in slaap vallen en wanneer ze wakker worden. De thetatoestand gaat gepaard met spontane, levendige droombeelden. Vaak spelen levendige herinneringen uit de kindertijd hierbij een rol. Het is een mysterieuze staat, waarin vrije associaties, plotselinge inzichten en creatieve inspiratie kunnen optreden.

- Deltagolven hebben een frequentie van <4 Hertz. Deze treden op als een mens in een toestand van diepe slaap of bewusteloosheid verkeert.
Hersengolven en biofeedback


Onderzoek op het gebied van biofeedback, waarbij hersengolven door middel van signalen of beelden hoorbaar of zichtbaar worden gemaakt en zodoende door het subject dat wordt onderzocht met terugwerkende kracht kunnen worden beïnvloed, hebben aan het licht gebracht dat ontspanning een effectief middel tegen stress is. Alfagolven blijken ontspanning teweeg te brengen en kunnen gemakkelijk naar willekeur geproduceerd worden.

Bien-être floating

Bij zenmonniken, die zichzelf in een diepe toestand van meditatie kunnen brengen, zijn vier stadia van golfactiviteit ontdekt: het optreden van alfagolven, de toename van alfagolven, vermindering van de alfafrequentie en de productie van lange thetagolven.

Hoe meer ervaring een monnik met meditatie had, hoe meer thetagolven hij bleek te kunnen produceren. Onderzoekers op het gebied van biofeedback zijn tot de slotsom gekomen, dat theta geassocieerd kan worden met een diepe staat van verinnerlijking, van optimale rust en fysieke ontspanning: een geestesgesteldheid waarin een mens optimaal ontvankelijk is voor creatieve invallen en herinneringen uit de kindertijd.


Het verband tussen thetagolven, floaten en slaap

Een probleem is, dat mensen die in theta geraken, meestal in slaap vallen. Om thetagolven te kunnen produceren, dienen zowel geest als lichaam zich volkomen te ontspannen. Men heeft zich afgevraagd of floaten bovenstaande omstandigheden kon bewerkstelligen en of mensen erdoor in een toestand van theta konden komen zónder in slaap te vallen. Het antwoord bleek positief te zijn. Het idee dat de floatcabine een ideaal hulpmiddel is om wakker te blijven terwijl er thetagolven gegenereerd worden, wordt tegenwoordig door bijna iedereen die zich met zintuiglijke deprivatie (= uitsluiten van externe prikkels) bezighoudt, bevestigd.

Zoals gezegd, valt een mens gewoonlijk in slaap als hij in de thetatoestand terechtkomt. De cabine echter, zorgt ervoor dat de floater een verhoogde theta-activiteit genereert en toch wakker blijft. Dit betekent dat de creatieve verbeelding, ‘eureka’-momenten en de weldadige effecten op het lichaam optimaal zijn, omdat de floater wakker is.


Thetagolven stimuleren het geheugen

Flottaison Bruxelles

Theta-activiteit is bij jonge kinderen prominent aanwezig. Naarmate kinderen ouder worden, neemt het theta-ritme af en de alfa-activiteit toe. Omstreeks het twaalfde jaar verdwijnt de theta-activiteit bijna geheel uit het waakbewustzijn en komt daarvoor het normale EEG-patroon van de betadominantie in de plaats. Thetagolven schijnen een signaal aan de hersenen af te geven om herinneringen op te halen. Deze herinnering prikkelende kwaliteit van theta, waardoor het verleden voor ons toegankelijk wordt, is volgens vele psychotherapeuten van onschatbare waarde bij de therapie en versnelt het proces van probleemverheldering.

Voordelen van floatherapie

Een uur lang zonder zwaartekracht en zonder afleiding vermindert de productie van cortisol, een stresshormoon, waardoor we ons na het floaten verfrist en sereen voelen. De hersenen komen in de theta-golf toestand, die geassocieerd wordt met diepe slaap en dromen. Omdat alle externe bronnen van afleiding worden verwijderd, biedt floaten een extreme vorm van rust. De huidtemperatuur van het water voelt aan alsof u op een wolk drijft of in de ruimte zweeft.

Er zijn een aantal voordelen die voortkomen uit drie elementen van flotatie therapie:


Epsom zout (Magnesium Sulfaat)
Gewichtloosheid / Tegen-zwaartekracht stimulatie
Meditatie / Theta-Staat


Deze voordelen zijn groot en gevarieerd. Ze kunnen niet alleen tijdens de floatsessie aanwezig zijn, maar ze kunnen ook na afloop nog een langere tijd aanhouden.
Het ingewikkelde samenspel van lichaam en geest heeft veel te maken met een gezond en gelukkig leven. Floaten biedt een volledig natuurlijke benadering waarvan is bewezen dat het helpt bij een breed scala aan aandoeningen en fysiek en mentaal welzijn biedt.

Hoewel er veel typische of gemeenschappelijke ervaringen zijn, hebben veel floaters unieke reacties op hun eigen individuele fysieke en emotionele behoeften. Ongeacht deze verscheidenheid geldt één algemene vuistregel: hoe vaker je float, hoe beter het wordt!


De fysieke voordelen

Zoals u zich kunt voorstellen, geeft het verblijf in een floatcabine met een lage zwaartekracht, een absolute stilte en een pikzwarte lucht het lichaam de tijd om te ontspannen. De heilzame werking van relaxatie is al lang bekend, maar de zeer intense relaxatie van floattherapie is uniek door de lage-zwaartekrachtomgeving die de floatcabine biedt. Deze omgeving leidt tot een diepere ontspanning en stelt ons lichaam in staat om sneller en grondiger te herstellen.


Een verhoogde bloedcirculatie

De bijna gewichtloze omgeving van floaten zorgt ervoor dat de spieren en gewrichten van het lichaam zich kunnen ontspannen, waardoor de bloedcirculatie verbetert en het spierweefsel sneller herstelt. Dit is vooral gunstig voor mensen met blessures of chronische pijn.

Betere en snellere genezing

La Flottaison en Isolation Sensorielle

Het is aangetoond dat de omgeving van de floatcabine de genezing van botbreuken en verstuikte gewrichten versnelt, soms zelfs twee keer zo snel als zonder floattherapie.

Pijnbestrijding

Floatingtanks en floatingtherapie kunnen chronische pijnen, zoals nek- en rugpijn, verlichten en helpen bij een verkeerde stand van de wervelkolom. Er is aangetoond dat floaten de pijn kan verlichten bij aandoeningen als artritis en fibromyalgie, aandoeningen waarvoor weinig natuurlijke behandelingsmogelijkheden bestaan. Deze verlichting in combinatie met massagetherapie of yoga en andere oefeningen kan leiden tot langdurige perioden van verlichting van de pijn.

Verhoogde immuniteit

De low-impact omgeving geeft uw lichaam de tijd om te rusten en te herstellen, en geeft uw immuunsysteem de kans om in een hogere versnelling te schakelen, waardoor de immuunrespons van uw lichaam wordt versterkt.

Floatingtherapie bij sporttraining

Het lichaam rust en herstelt tot wel vier keer sneller in een floatcabine. Dit betekent dat u harder kunt trainen en de vruchten kunt plukken van een langzamere hersteltijd als u gebruik maakt van een floatcabine. Het water in de floatcabine is verzadigd met Epsomzout, dat een bewezen genezende werking heeft en helpt bij het afvoeren van gifstoffen en melkzuur. Dit versnelt de hersteltijd en stelt sporters in staat sneller en verder te gaan, vooral in combinatie met massage of andere therapieën.


De mentale voordelen

Het zijn in een lage-zwaartekracht, totaal stille en pikzwarte omgeving geeft de geest ook de tijd om te ontspannen. Deze mentale ontspanning is het tegenovergestelde van stress en zorgt ervoor dat de hersenen zich niet langer hoeven bezig te houden met het verwerken van de ervaring van al onze zintuigen. Dit heeft diepgaande positieve mentale uitwerking. Een golf van positieve neurochemische stoffen komt vrij. Studies hebben aangetoond dat het gebruik van floatingtherapie zeer bevorderlijk is voor de ontspanning en de geestelijke gezondheid.

Vermindering van stress

RELAX - REFRESH - RECHARGE

Het ontbreken van externe prikkels is in de moderne maatschappij uiterst zeldzaam. In de floatomgeving, zonder de drukte van de opdringerige wereld, ervaren mensen een diepe ontspanning. Deze adempauze maakt het mogelijk om stress te beheersen. Het biedt de psychologische voordelen van een gevoel van innerlijke rust, en is een perfecte aanvulling op veel ontspanningstherapieën. Het is aangetoond dat floatatietanks ontspanning bevorderen en ontspanningstechnieken effectiever maken.
Sommige wellnesscentra hebben floatcabines voor ontspanningsdoeleinden. Deze techniek is wetenschappelijk bestudeerd in de VS en Zweden door onderzoekers als Bood, Suedfeld en Borrie . De conclusies van hun experimenten zijn vergelijkbaar en bevestigen de vermindering van stress en chronische pijn. De toestand van ontspanning veroorzaakt door floaten vermindert ook de bloeddruk.
Floaten geeft u de mogelijkheid om actief of rustig te zijn, afhankelijk van wat u wilt doen. Voor ontspanning, zweef je gewoon.

Een verhoogde creativiteit

Volgens een artikel dat in 2014 werd gepubliceerd in het European Journal of Integrative Medicine, bleek dat drijven in een tank met sensorische deprivatie de verbeelding en intuïtie verhoogt, wat allemaal leidt tot verhoogde creativiteit.

Floaten Vlaams-Brabant

Zintuiglijke deprivatie stelt de geest in staat om in de thetastaat te komen, een enigszins droomachtige toestand die de meeste mensen alleen ervaren op het randje van de slaap of vlak na het ontwaken in de ochtend. Deze lagere frequentie hersengolven, voornamelijk gegenereerd door de rechter hersenhelft (de hersenhelft die geassocieerd wordt met creatief, niet-lineair denken), worden "de staat van inspiratie" genoemd. Er is (nog beperkt) wetenschappelijk bewijs, dat aantoont dat een toename van creativiteit gepaard gaan met dit type hersengolven.

Een verhoogde reactietijd en mentale scherpte

Uit onderzoek blijkt dat de sterke vermindering van prikkels in de floatcabine de zintuigen na het floaten versterkt en zelfs leidt tot een verhoogde zintuiglijke scherpte in de dagen erna.

Positieve invloed op de slaap

Drijven in een floatcabine is een succesvol hulpmiddel voor mensen met slapeloosheid of andere slaapstoornissen. De sensorische deprivatie geeft de hersenen een natuurlijke kalmeringsperiode en helpt diegenen die moeite hebben om deze periode op natuurlijke wijze in te gaan. Floaten kan zelfs worden gebruikt om gevoelens van "jet-lag", veroorzaakt door veranderingen in tijdzones, te verlichten of om het slaapschema opnieuw in te stellen voor mensen die dit nodig hebben om een gezond slaapniveau te behouden.

Euforie

Floaten zorgt ook voor een natuurlijke toename van dopamine en andere neurotransmitters, die gevoelens van euforie opwekken en mentale ontspanning bevorderen. Dit heeft zowel de subjectieve voordelen van een gevoel van welzijn, als de mentale voordelen van een evenwichtiger hersenchemie.

Centre de flottaison Bruxelles

Dit betekent dat voor iedereen met door stress veroorzaakte of verwante ziekten, zoals hoge bloeddruk, maagzweren, hartkwalen enzovoort, de flotatietank een oplossing biedt voor het fysieke symptoom, en het probleem bij de bron aanpakt. Door het bestrijden van de stress, die aan de basis ligt van deze problemen, helpen flotatietanks om het lichaam en de geest te genezen. Zelfs van mentale problemen, zoals depressie, psychologische problemen en zelfs PTSD, is aangetoond dat ze door flotatietherapie kunnen worden verlicht als gevolg van verschuivingen in de hersenchemie.

Voor veel aandoeningen biedt flotatietherapie een alternatief voor medicinale therapie, of "piltherapie", die de standaard is geworden. Flotatietherapie biedt een veilig, natuurlijk en wetenschappelijk onderzocht alternatief voor vele aandoeningen die ons in deze moderne maatschappij teisteren.


Akwa Wellness


Akwa Wellness & FloatingHomepage

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram