Spechtenstraat 18, 3078 Everberg

 

Penta Floating


Opening november 2022

Ouverture novembre 2022Penta, de vijfde unit van Akwa Wellness met:


Floating tank en jacuzzi


Floating in de buurt van Brussel

Wij heten u van harte welkom en begeleiden u op een ongelooflijk avontuur dat uw zintuigen en uw nieuwsgierigheid in vervoering zal brengen. Ontdek de voordelen van floaten in zintuiglijke isolatie door een unieke ervaring die ontspanning, herstel en optimalisatie van lichaam en geest zal combineren.Wat zijn de voordelen van floaten?


Er zijn een aantal voordelen die voortkomen uit drie elementen van flotatie therapie:


Epsom zout (Magnesium Sulfaat)
Gewichtloosheid / Tegen-zwaartekracht stimulatie
Meditatie / Theta-Staat


Deze voordelen zijn groot en gevarieerd. Ze kunnen alleen tijdens de floatsessie aanwezig zijn, maar ze kunnen ook na afloop van de floatsessie nog langere tijd aanhouden.
Het ingewikkelde samenspel van ons lichaam en geest heeft alles te maken met een gezond en gelukkig leven. Floaten biedt een volledig natuurlijke benadering waarvan is bewezen dat het helpt bij een breed scala aan aandoeningen en fysiek en mentaal welzijn biedt aan zijn beoefenaars.
Hoewel er veel 'typische' of gemeenschappelijke ervaringen zijn, hebben veel cliënten unieke reacties op hun eigen individuele fysieke en emotionele behoeften. Ongeacht de verscheidenheid aan fysieke en emotionele reacties, geldt één algemene vuistregel: hoe vaker je float, hoe beter het wordt!Penta, la cinquième unité d'Akwa avec :


Flottaison et jacuzzi


Nous vous accueillons et vous guidons dans une aventure incroyable qui ravira vos sens et votre curiosité. Découvrez les bienfaits de la flottaison en isolation sensorielle à travers une expérience unique qui alliera relaxation, récupération et optimisation du corps et de l'esprit.


Les bienfaits de la flottaison

Les trois éléments de la thérapie par flottaison offrent un certain nombre d'avantages :

Sel d'Epsom (sulfate de magnésium)
Apesanteur / stimulation de la contre-gravité
Méditation / État thêta

Ces avantages sont nombreux et variés. Ils peuvent être présents uniquement pendant la séance de flottaison, mais ils peuvent aussi durer plus longtemps après la séance de flottaison.
L'interaction complexe entre notre corps et notre esprit a tout à voir avec une vie saine et heureuse. La flottaison offre une approche entièrement naturelle dont il a été prouvé qu'elle aide à traiter un large spectre d'affections et procure un bien-être physique et mental à ses pratiquants.
Bien qu'il existe de nombreuses expériences "typiques" ou communes, de nombreux clients ont des réponses uniques à leurs propres besoins physiques et émotionnels. Indépendamment de la variété des réactions physiques et émotionnelles, une règle générale s'applique : plus vous flottez, mieux c'est !

Prive Sauna Akwa

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram