AKWA Beauty & Wellness

Wellness voor lichaam en geest

Wat zijn de gevolgen van alcohol en roken?


Het overmatig gebruik van alcohol en te veel roken heeft niet alleen een negatieve invloed op onze fitheid maar heeft ook een negatief effect op onze gezondheid.


Roken
 

Ondanks alle waarschuwingen en antirookcampagnes, rookt een kwart van de bevolking nog steeds. Er is bewijs te over dat roken slecht is voor de gezondheid. Rokers zijn vaker ziek. Krijgen eerder, vaker en meer klachten van de ademhalingswegen en krijgen eerder hart- en vaataandoeningen en kanker. De sterftekans van rokers is 70% hoger dan die van niet-rokers en de levensverwachting van rokers is op elke leeftijd lager. Eén op de drie rokers haalt de zeventig niet en wereldwijd sterft elke zes seconden een mens aan de gevolgen van het roken. Roken is bijna altijd een kwestie van aangeleerd gedrag. De ouders roken enlof in de vriendenkring wordt gerookt. Eerst is het alleen maar voor de gezelligheid. Daarna wordt roken een genotmiddel. Later worden vaak redenen om te roken als automatisme, stimulatie, het voorkomen van overgewicht en de kalmerende werking genoemd. Na gewoonte volgt op den duur verslaving.

Als roken eenmaal een verslaving is geworden, is het moeilijk te stoppen omdat dit gepaard gaat met onthoudingsverschijnselen als hoofdpijn, irritaties, spierpijn, concentratieen slaapstoornissen. Bovendien daalt de stofwisseling en ontstaat er eerder een hongergevoel. 80% van de rokers wil wel stoppen en doet daar ook zijn best voor, maar het lukt slechts weinigen.


Roken en gezondheid
 

Rokers hebben een sterk verhoogde kans op kanker, maagzweren en hart- en vaatziekten. Het gemiddelde sterftecijfer van rokers neemt met 70% toe t.o.v. niet rokers, ongeacht het aantal sigaretten. Pas vijftien jaar na het stoppen met roken is dit weer gelijk. Tabaksrook bevat giftige stoffen en gassen, die kankerverwekkend zijn. Nicotine werkt verslavend en heeft een negatief effect op het centraal zenuwstelsel. Rokers krijgen eerder aandoeningen en infecties aan de luchtwegen, zoals COPD, longemfyseem en bronchitis). Bij sporters neemt het prestatievermogen af, doordat het koolmonoxide uit sigaretten zich hecht aan de rode bloedlichaampjes, waardoor minder zuurstof kan worden gebonden.

Alcohol 

Het drinken van alcohol is in onze samenleving min of meer geaccepteerd. Er zijn gelegenheden genoeg om wat te drinken. Zelfs in de kantines sportverenigingen lijkt het gebruik van alcohol erbij te horen en het vloeit daar dan ook rijkelijk. Bij een kleine hoeveelheid wordt alcohol bij de meeste mensen als lekker en stimulerend ervaren. Wie af en toe wat drinkt hoeft zich ook geen zorgen te maken, maar waar ligt de grens. Een veilige richtlijn is om maar hooguit twee keer per week en nooit meer dan twee glazen per keer te drinken. Bovendien moetje in sommige situaties helemaal niet drinken. Bijvoorbeeld als je in verwachting bent, medicijnen gebruikt of als je moet rijden. Ook is bekend, dat al je prestaties nadelig worden beïnvloed, omdat het een verdovend effect heeft en het reactievermogen afneemt. Dus ook als je moet sporten, werken of studeren is het beter geen alcohol te drinken. 

Vaak wordt een biertje gedronken voor de dorst, maar een echte dorstlesser is bier niet, dus het maakt je alleen nog dorstiger en vaak smaakt het daarom naar meer. Ongemerkt heb je steeds meer trek in een glaasje en gebruik je heel makkelijk te veel alcohol. Je hebt steeds meer nodig en je merkt de vermindering van het reactievermogen en de coördinatie niet meer op. Dit heeft invloed op het (rij)gedrag. Mensen merken het verdovend effect niet meer op en de natuurlijke remmingen vallen weg, waardoor allerlei risico's worden genomen. Ondanks alle negatieve kanten is een op de acht jongeren tussen de 12 en 24 jaar al een zware drinker. Dan gaat het over jongeren, die meer dan eens per week zes glazen of meer alcohol drinken. Regelmatig te veel drinken brengt langzaam maar zeker allerlei schade toe aan alle vitale organen in het lichaam.


Alcohol en gezondheid 

Effecten van alcohol bij toenemend gebruik op korte termijn: 

- Snellere ademhaling, snellere hartslag, verwijden van de bloedvaten, meer urineproductie. 

- Verandering van stemming en gedrag, verdovend effect, minder remmingen, tragere reacties. 

- Versterken van emotioneel gedrag, slechtere beoordeling van situaties, kans op misselijkheid. 

- Toenemende verdoving van de zintuigen, en meer verwardheid. 

- Kans op bewusteloosheid, coma en levensgevaar.


Schade van alcohol op de lange termijn: 

- Minder goed functioneren van de stofwisseling. 

- Leverbeschadigingen (levercirrose). 

- Meer kans op kanker in de organen, die bij de opname van alcohol betrokken zijn (mond, maag, lever, alvleesklier, darmen). 

- Meer kans op hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, hersenbloedingen). 

- Hersenbeschadigingen. 

- Overgewicht.


Dus is een algeheel advies: 'Blijf denken bij het schenken' en 'Geniet, maar drink met mate'.


Christiaan Janssens

CRO Akwa Wellness


Meer informatie:

Tabakstop

26 Health Effects of Smoking on Your Body

Health Effects of Alcohol

Effects of Drinking Alcohol

The Effects of Smoking & Alcohol on the Body


White IR; Altmann D.; Nanchahal K. (2000). "'Optimal' levels of alcohol consumption for men and women at different ages, and the all-cause mortality attributable to drinking". London: London School of Hygiene and Tropical Medicine. 
 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram